Realitní činnosti


  • geodetické zaměření pozemků a inženýrských sítí
  • rozdělení případně sjednocení pozemků na katastrálním úřadě
  • napojení na inženýrské sítě
  • vyřízení souhlasů a dokumentace k realizaci stavby 

Společnost má vlastní tým stavebních techniků a inženýrů, kteří provádí denně přípravu, řízení a kontrolu jakosti v rámci realizace stavební a technologické části.

Naše společnost své inženýrské činnosti nabízí systém řízení staveb, výběrových řízení dodavatelské části, kontrolu jakosti stavby během vlastní realizace, ekonomický a finanční dozor realizace stavby a systém administrativního předání stavby na klíč.