Projekční činnosti


  • architektonické studie
  • územní studie
  • zpracování projektové dokumentace stavební části
  • zpracování projektové dokumentace technologické části (elektro, VZT, ÚT, ZTI)
  • zpracování projektové dokumentace dopravně inženýrského řešení stavby
  • statické řešení a posudky
  • návrhy interiérů
  • inženýrskou činnost v rámci stavebního řízení stavby


Naše společnost spolupracuje s významnými realitními kancelářemi a jsme schopni zajistit a připravit požadované pozemky pro realizaci investičních záměrů.