Inženýrské činnosti


  • technický dozor investora
  • ekonomické a finanční sledování a vyhodnocování stavby
  • výběrová řízení
  • řízení a koordinaci jednotlivých účastníků stavby
  • ekonomické, finanční a administrativní předání stavby k užívání

  • stavební řízení v rámci projektové činnosti

  • zajištění kolaudačního rozhodnutí

    Společnost má vlastní tým odborných pracovníků a stavbyvedoucích.